Prezentace

Objednejte si prezentaci našeho zástupce u Vás ve společnosti.

» On-line objednávka

Dokažte sobě i svým blízkým, že Vám na nich doopravdy záleží!

Genografický test (test původu) z mateřské a otcovské linie
Hledáte přitažlivý dárek pro své blízké? Chcete překvapit své známé originálním dárkem? Již dál nehledejte!
Napadla Vás někdy otázka odkud vlastně pocházíte? Přišli Vaši dávní předci do Čech ze střední Evropy nebo z daleké ciziny? Tyto otázky je již moderní věda (genetika) schopna zodpovědět a stačí k tomu jediná kapka Vaší krve!
Území dnešní České republiky bylo osídleno již před více jak miliónem let. Za tu dobu až do dnešních dnů se na našem území vystřídalo mnoho různých kultur, etnik a národů, ať to již byli Keltové, Germánci, Frankové, Slované a další. Přičemž dnešní rozvoj genetiky umožňuje zjistit, kde žili předci konkrétního jedince, odkud a kam migrovali, neboť v genetické informaci každého člověka jsou části, které se prakticky nemění, takže stejné posloupnosti DNA měli i prapředci zkoumaného jedince.
Další informace naleznete v sekci "Nabídka testů" → "Zábavné testy" → "Genografický test (test původu) z mateřské a otcovské linie".
Přechod do eshopu!


Darujte zdraví svým blízkým!

Genetické testování nabízí lidem mnoho možností, jak pomoci s udržením jejich zdraví i zdraví jejich rodiny. Je pouze otázkou času, kdy i v naší zemi bude přijato jako standardní součást lékařské péče, tak, jako je tomu v sousední SRN, kde je již v současné době každý novorozenec rutinně testován na nejčastěji se vyskytující choroby v populaci, avšak i u nás je již dnes možné odhalit pravděpodobnost rizika onemocnění zdravého jedince v budoucnosti nebo asistovat některým párům se zvýšeným genetickým rizikem při reprodukci. Všeobecně se očekává, že v blízké budoucnosti bude genetická technologie pomáhat lékařům nejen s určením diagnózy pacienta, ale i s léčbou jeho onemocnění pomocí léků připravených podle jeho individuálního genetického profilu a za použití genové terapie.
Jsou lidé, kteří se obávají nechat se geneticky testovat, neboť mají pocit, že v případě prokázání mutací, budou méněcenní ve srovnání s těmi, kteří žádné mutace nemají. Tento postoj vyplývá z neznalosti skutečnosti, že lidská DNA je de facto celá složená z „mutací“. Například živorodost savců byla v dávné minulosti způsobena virovou infekcí, která u našich vývojových předků vyvolala mutaci DNA, bez níž bychom byli dnes vejcorodí. Důvodem, proč živorodost není nazývána mutací, je skutečnost, že živorodí jsou všichni lidé. Mutacemi jsou totiž nazývány pouze ty dispozice, kterými disponuje menšinová populace. Z toho vyplývá, že neexistuje dobrá nebo špatná DNA, existuje jenom DNA s většinovými nebo menšinovými dispozicemi!
Nadto každá mutace, aby uspěla v selekčním tlaku, musí svému nositeli poskytovat i nějakou konkurenční výhodu. Například Leidenská mutace, která zapříčiňuje hlubokožilní trombózu, zvýhodňuje svého nositele tím, že zabraňuje nebezpečným ztrátám krve při zraněních a u žen při komplikovaných porodech a navíc zvyšuje odolnost proti toxinům při infekčních onemocněních. To tedy také znamená, že není dobrá nebo špatná mutace, neboť každá mutace může sice způsobovat problém, ale vždy poskytuje i nějakou výhodu!
Vzhledem k tomu, že genetické testy jdou dále, než je pouhé sdělování diagnózy nemocnému jedinci, a to až k „předpovídání“ toho, zda je pravděpodobné, že se u zdravého jedince v budoucnu rozvine příslušná nemoc, je třeba zacházet s výsledkem testu velmi opatrně. To zahrnuje problémy jako je např. zajištění soukromí, aby genetické analýzy nemohly být zneužity. Z tohoto důvodu jsou v zahraničí oblíbené tzv. „home testy“, které umožňují odběr krevního vzorku doma v soukromí a jeho anonymní zpracování.
Již několik let se v USA využívá výhod genetického testování. V současné době je na americkém trhu volně dostupných přibližně 900 genetických testů na různé dispozice jako jsou například dispozice k rakovině prsu, hlubokožilním trombózám, Parkinsonově a Huntingtonově chorobě, Tay-Sachs onemocnění a cystické fibróze.
Mezi testy, o něž je největší zájem, patří test dispozic k hlubokožilním trombózám, který si Vám tímto dovolujeme doporučit a nabídnout.
Testujeme všechny 3 mutace způsobující dispozici k hlubokožilním trombózám z jediné kapky krve!
Hlubokožilní trombóza může způsobit řadu vážných zdravotních problémů. Mezi ty nejnebezpečnější patří:
• srdeční infarkt,
• mozková mrtvice,
• blokáda dýchání (plicní embolie),
• rizikové těhotenství a porod,
• riziko při užívání některých druhů hormonální antikoncepce.
Mezi ty méně nebezpečné, ale stále velmi vážné a ovlivňující kvalitu života patří:
• tzv. křečové žíly,
• citlivé až bolestivé končetiny,
• otoky končetin
• v nejzávažnějších případech tzv. bércové vředy.
Genetický test dispozic k hlubokožilním trombózám Vám může pomoci zachytit problém ještě předtím, než se objeví, neboť při znalosti dispozic a stupně rizika lze zabránit přímo jeho vzniku!
Závěrem bychom Vás rádi upozornili na fakt, že jsme první česká firma, která úspěšně prošla náročným certifikačním procesem pro službu genetického testování, a disponuje certifikátem, který byl vydán nezávislou certifikační autoritou, tzv. Notifikovanou osobou. Tento certifikát zaručuje maximální možnou spolehlivost výsledku testu a splnění doporučení WHO a legislativních požadavků EU (tj. evropských směrnic č. 98/79/ES a č. 93/42/EHS).
Další informace naleznete v sekci "Nabídka testů" → "Zdravotní testy" → "Hlubokožilní trombóza - OMIM 227400, 176930, 607093".
Přechod do eshopu!