Prezentace

Objednejte si prezentaci našeho zástupce u Vás ve společnosti.

» On-line objednávka

Chraňte zdraví svých zaměstnanců!

Privátní genetické testování má svůj původ v USA, kde se již několik let využívá výhod, které poskytuje. V současné době je na americkém trhu volně dostupných přibližně 900 genetických testů na různé dispozice jako jsou například dispozice k rakovině prsu, hlubokožilním trombózám, Parkinsonově a Huntingtonově chorobě, Tay-Sachs onemocnění a cystické fibróze.

Tento trend začaly americké firmy pečující o zdraví svých zaměstnanců, které poskytovaly a poskytují zaměstnancům možnost využívat výhod genetického testování, neboť si uvědomily, že tyto jednorázové investice výrazně snižují zdravotní rizika zaměstnanců a tím umožňují lepší návratnost personálních investic (nákladů na zaškolení, vzdělávání atd.) zvláště u vrcholového managementu, nemluvě o posílení pozitivních vztahů mezi zaměstnanci a firmou a o vybudování všeobecného povědomí o firmě jakožto společnosti pečující o blaho a zdraví svých zaměstnanců. Nicméně podle průzkumů prováděných v USA se 92% populace obává zneužití genetického testování zaměstnavatelem, a to přesto, že zároveň souhlasí s tím, aby firmy kupovaly genetické testy svým zaměstnancům. To v USA vedlo k legislativní úpravě zakazující firmám genovou diskriminaci (The Genetic Nondiscrimination Act (S.1053), říjen 2003) a následně byl schválen návrh, který na jedné straně tento zákaz ještě zpřísňuje (Genetic Bias Bill (S.307), květen 2005), ale na druhé straně má tento návrh umožnit ještě větší využití výhod preventivního testování genetických dispozic. Naposledy byla problematika genetického testování upravena v zákoně Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) (květen 2008), který shrnuje práva a povinnosti všech zúčastněných stran.

Mezi testy, o něž je mezi firmami největší zájem, patří test dispozic k hlubokožilním trombózám způsobujících mimo jiné srdeční infarkt, mozkovou mrtvici a plicní embolii, jenž je nabízen rizikové skupině zaměstnancům, tj. těm, kteří často cestují (vrcholový management, obchodní zástupci atd.), a který si Vám tímto dovolujeme doporučit a nabídnout.

Testujeme všechny 3 mutace způsobující dispozici k hlubokožilním trombózám z jediné kapky krve!

Genetické testování nabízí možnost předpovědět u zdravého jedince výskyt nemocí v budoucnu. Vzhledem k citlivým informacím, které lze tedy získat analýzou DNA, je testování přísně anonymní, což je zajišťováno pomocí speciální sady, pro které se v zahraničí používá označení „home test“, a která umožňují odběr krevního vzorku doma v soukromí a jeho anonymní zpracování. Vlastní průběh je následující. Firma dostane odběrové sady v počtu koupených testů. Sada obsahuje lancetu (instrument na odběr krve z prstu), speciální testovací papírek (do kterého se krev nasaje, uschne v něm, ale nesrazí se, a který lze přímo použít do laboratorních přístrojů), uzavíratelný igelitový pytlík (kam se papírek s krevním vzorkem vkládá), popis testů, právní podmínky, právní prohlášení (ve kterém se podepisuje souhlas s provedením testu, zadá se korespondenční adresa, což je jméno a adresa, kam se mají poslat výsledky, a které nemusejí být totožné se skutečným jménem a adresou, čímž je zaručena anonymita). Tyto sady firma rozdá zaměstnancům, kteří si doma odeberou krev (kápnou kapičku krve na testovací papírek), vyplní právní prohlášení, které spolu s krevním vzorkem vloží do obálky a pošlou do GENTESTu k dalšímu zpracování.

Výsledek, který bude zaslán na korespondenční adresu, má tři části, laickou a dvě odborné. Laická část obsahuje ve srozumitelné formě vlastní výsledek testu včetně případného doporučení navštívit lékaře (je-li to třeba), první odborná část obsahuje výsledek testu v odborné formě a poslední část (druhá odborná) popisuje způsob provedení testu (to je důležitá informace pro genetika v případě pozitivního nálezu).

Závěrem bychom Vás rádi upozornili na fakt, že jsme první česká firma, která úspěšně prošla náročným certifikačním procesem pro službu genetického testování, a disponuje certifikátem, který byl vydán nezávislou certifikační autoritou, tzv. Notifikovanou osobou. Tento certifikát zaručuje maximální možnou spolehlivost výsledku testu a splnění doporučení WHO a legislativních požadavků EU (tj. evropských směrnic č. 98/79/ES a č. 93/42/EHS).

Přechod do eshopu!