Prezentace

Objednejte si prezentaci našeho zástupce u Vás ve společnosti.

» On-line objednávka

Výhody certifikace

Náročný certifikační proces Evropské unie pro službu genetického testování zaručuje maximální možnou spolehlivost výsledku testu a splnění doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) a legislativních požadavků EU (tj. evropských směrnic č. 98/79/ES a č. 93/42/EHS). Kontrolu splnění certifikačních požadavků provádí nezávislá certifikační autorita, tzv. Notifikovaná osoba, která vydává certifikát stvrzující, že kontrolovaná firma splňuje všechna doporučení a legislativní požadavky. Tento certifikát je platný v rámci celé Evropské unie.

V USA, kde se genetické testování již stalo běžnou praxí, také začal proces směřování k regulaci genetického testování a následné certifikace jako v EU. Tento proces vyústil 20.října 2006 oznámením senátora Edwarda Kennedyho o předložení návrhu zákona řešícího kvalitu genetických testů.

Rádi bychom Vás upozornili na fakt, že jsme první česká firma, která úspěšně prošla náročným certifikačním procesem pro službu genetického testování, a disponuje certifikátem, který byl vydán nezávislou certifikační autoritou, tzv. Notifikovanou osobou. Tento certifikát zaručuje maximální možnou spolehlivost výsledku testu a splnění doporučení WHO a legislativních požadavků EU (tj. evropských směrnic č. 98/79/ES a č. 93/42/EHS). Tyto skutečnosti jsou doloženy níže uvedeným potvrzením a certifikátem.